פלא 227398/08, משטרת עכו, משה הלוי נגד ישראל היום
חומר חקירה