מדינת ישראל
המחלקה לחקירת שוטרים

נגד

השוטרים:
----------
שמואל מייזל
אסף פוגל
אייל דרורי
קובי פרבדה
אורי בן חמו

כתב – אישום


קובץ כתב האישום - PDF

קובץ כתב האישום - DOC


";