תיק פלילי 3824/09
בית משפט שלום ראשון לציון
מדינת ישראל נגד מוטי קשתי
21.11.2013
קובץ הכרעת הדין

בית משפט הרשיע שוטר אלים מתחנת רחובות,
בשם מוטי קשתי. השוטר האלים חבט בפנס
משטרתי קשיח בעינו של אזרח ואף ניסה לתפור
לאזרח תיק בגין תקיפת שוטרים.
";