ערפאתונאוט


29/10/2004
|   חדר הסאטירה

halemo

 

לפני עזיבתו את המוקטעה לכיוון גן עדן, הצטלם הראיס יאסר ערפאת בחליפת חלל מתאימה. תוכנית החלל הפלסטינית עם האסטרונאוט הפלסטיני הראשון המריאה לצרפת...

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.