די לאיומים, די לאלימות, די לקטיעת ידיים


13/11/2007
|   חדר הסאטירה

halemo

 

זה מתחיל בדיבורים מאיימים על גדיעת ידיים וזה ממשיך במעשים אלימים של ציבור מוסת שקוטע שלוש אצבעות עובדות של שומרי חוק קשי יום. די לאלימות, די לאיומים, די לקטיעת ידיים!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.