קובץ הקלטה מיום 11/11/2008 שעה 09:58
שיחה בין משה הלוי לבין עורך דין זהר גיאת מפרקליטות מחוז ירושלים

להורדה / השמעה