הפרקליטות דוחה טענות שימוע של נאשם
לפני קבלת מכתב הנאשם