קובץ הקלטה מיום 20/11/2008 שעה 13:35
שיחה בין משה הלוי לחוקר המשטרה יורם אפרתי

להורדה / השמעה