החלטה על כפיית ייצוג של הסניגוריה הציבורית על הנאשם