הפרקליטות מסבירה בבית המשפט מדוע הנאשם חייב להיות מיוצג