קובץ הקלטה מיום 07/01/2009 שעה 13:08
שיחה בין משה הלוי לעורך דין דותן זוהר

להורדה / השמעה