הפרקליטות מעלימה חומרי חקירה וטוענת אחר כך שמדובר בטעות סופר