1629

 

   

בתי המשפט

 

פ  040206/05

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בתיק עיקרי: פ   040197/06

29/11/2007

 תאריך:

כב' השופט כבוב חאלד

בפני:

 

 

 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

 

 

 

נ  ג  ד

 

הנאשם 1

אליעזר פילוסוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גזר דין

                                                               נאשם 1

 

1.         הנאשם 1 הורשע על פי הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן, כל זאת במסגרת הסדר טיעון אותו הציגו הצדדים בפני בית המשפט בישיבה האחרונה, כאשר עניינו של הנאשם הופרד מעניינם של 7 נאשמים אחרים שהואשמו ביחד עם הנאשם בכתב אישום מקורי בביצוע שורה ארוכה של עבירות.

לפי כתב האישום המתוקן ביצע הנאשם ביחד עם אחר שורת מעשים המהווים עבירות על הוראות חיקוק שונות, נשוא האישום הראשון לכתב האישום, והנאשם הורשע כאמור בביצוע העבירות כמפורט להלן:

קשירת קשר לביצוע פשע; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לרבות נסיון לקבל  דבר במרמה; חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת לרבות נסיון לעבירה זו; החדרת נגיף מחשב לרבות נסיון לעבירה זו; האזנת סתר שלא כדין לרבות נסיון לעבירה זו; פגיעה בפרטיות לרבות נסיון לעבירה זו, וקבלת נכסים שהושגו בפשע.

 

2.         מעשיו של הנאשם פורטו בהרחבה בעובדות כתב האישום המתוקן, ובשים לב לעובדה שהסדר הטיעון הושג בין הצדדים לאחר שבית המשפט הספיק לשמוע חלק ניכר מפרשת התביעה, והתיק עדיין ממשיך להתנהל כנגד יתר הנאשמים, אין ברצוני בשלב זה לפרט יתר על המידה לגבי הנוגע לפרשה זו, שעה שמדובר בכתב אישום מיני אחדים שהוגשו כנגד מעורבים נוספים בפרשה זו, שעניינם הופרד מהנאשמים שבפני, כנגד חלקם הוגש כתב אישום בפני מותב מקביל, כנגד אחרים הוגש כתב אישום בבית משפט שלום, וכנגד בני הזוג האפרתי הוגש כתב אישום אשר ייחס להם עבירות אחרות.

כפי שנוכחתי לדעת, עניינם של כתבי האישום האחרים, רובם ככולם, הסתיים כבר בפני בתי המשפט בהם נדונו אותם כתבי אישום.

3.         הנאשם היה בעת הרלוונטית בעלים של משרד חקירות, בין כשותף לאחר, כטענת התביעה, ובין שהאחר עבד באופן עצמאי באותו משרד, כטענת הנאשם האחר, ולפי המוסכם בין הצדדים התוודע לבני הזוג האפרתי במסגרת פניה של הגב' האפרתי לנאשם, כדי לבצע עבודת חקירה בתיק אישות של הנ"ל, עבודה שכללה קשר רצוף בין הנאשם לגב' האפרתי, ורק בשלב יותר מאוחר הסתבך הנאשם בעבירות נשוא כתב האישום כאשר הקשר הראשון בינו לבין הגב' האפרתי לא נגע כלל ועיקר לאישומים נשוא כתב האישום.

 

4.         הנאשם ניהל משא ומתן, מטעם משרד החקירות אותו ניהל, עם הגב' האפרתי, בנוגע לאספקת מודיעין עסקי באמצעות החדרת 'סוסים טרויאנים' למחשבים של בתי עסק וחברות מסחריות. במסגרת קשר זה תכננו הצדדים חדירה למחשבים של גופים עסקיים כאמור באמצעות אותם סוסים טרויאנים לצורך מידע האגור במחשבים של אותם גופים ובמסגרת קשר זה מסר הנאשם לגב' האפרתי את פרטי הקרבנות המיועדים לחדירה למחשבם ביודעו כי זו תחדיר את תכנת הסוס הטרויאני במרמה, באמצעות סיפור כיסוי, בין באמצעות שליחת דוא"ל ובין באמצעות מסירת תקליטור לאותם גופים, התקשר לשרת ה-F.T.P המיועד ונהג לבצע סימון והורדה של החומרים מהמחשבים הנגועים למחשבו לצורך עיבודם, וטיפל בין היתר גם בהעברת תשלומים לגב' האפרתי או לחב' שהיא היתה נציגתה, הכל כמפורט בכתב האישום.

סוס טרויאני – הינו על פי ההגדרה תוכנת וירוס מוסווית שניתן להחדירה למחשבים באמצעות רשת האינטרנט או באמצעות תקליטור ומאפשרת כניסה סמויה עתידית למחשב בו הושתלה התכנה ומאפשרת למי שהשתיל את התכנה במחשב, גישה מלאה לכל החומר האגור במחשב הנגוע.

כן מאפשרת התכנה לצפות בכל הקבצים במחשב הנגוע, כל זאת מבלי שבעל המחשב הנגוע יהיה מודע כלל לפריצה למחשבו.

 

5.         בית המשפט הספיק כאמור להתוודע לחלק ניכר מחומר הראיות שהוצג על ידי המאשימה, שמע לא מעט עדים, כך שהתמונה באופן כללי התבהרה בפני בית המשפט, והסדר הטיעון בין הצדדים הושג לקראת סוף שמיעת פרשת התביעה, אף שטרם העידו בפניי חוקרי המחשב ומי שממונים על החקירה מטעם המשטרה – אך זאת יש להדגיש שחלק ניכר מהראיות הוגש לבית המשפט בהסכמה, ובית המשפט למד לדעת מקרוב על מידת הנזק והסכנה הצפויה מעצם החדרת תכנה זו למחשבי הקרבנות המיועדים, כמו גם למידת הנזק הצפויה לאותם קרבנות כאשר מאידך יכול היה בית המשפט ללמוד זה מקרוב על היתרון המשמעותי שיכלו להפיק אותם גופים מתחרים לחברות המסחריות שנפלו קרבן למעשים כמפורט בכתב האישום.

אין בכוונתי כאמור להתייחס מעבר לנחוץ למתן גזר דין בעניינו של הנאשם לכל הפרשה נשוא כתב האישום, משום שסבורני שאין זה ראוי לעשות כן שעה שמשפטם של יתר הנאשמים עדיין תלוי ועומד בפני.

 

6.         ב"כ המאשימה עו"ד ויסמונסקי עמד בהרחבה על נסיבות הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים, על השיקולים אשר עמדו בפני המאשימה, על המשא ומתן המייגע שניהלו הצדדים עד אשר הגיעו להסכמות אותן פרטו בפני, על נסיבותיו האישיות של הנאשם ועל חלקו הלא דומיננטי בפרשה.

עו"ד ויסמונסקי טען בפני בית המשפט שיש לעשות אבחנה בין שלושה מעגלים שונים של מעורבים, במעגל המרכזי מצויים יוצרי התכנה ומשווקיה, הם בני הזוג האפרתי, במעגל השני נמצאים הנאשם ויתר הנאשמים בכתב האישום, בעוד שבמעגל השלישי נמצאים אותם לקוחות מזמיני הריגול שלמרבה הצער המאשימה לא הצליחה לשים את ידה עליהם, ועל כן הם לא הועמדו לדין, לפחות לא בשלב זה.

עו"ד ויסמונסקי טען שמדובר בנאשם אשר ניהל משרד חקירות קטן ביחס ליתר המשרדים שהואשמו בכתב האישום, מספר החדירות שבוצעו על ידי הנאשם הוא המצומצם ביותר מבין האחרים ומספר לקוחות גם הוא מצומצם.

עוד הוסיף עו"ד ויסמונסקי שחלק מהעבירות בהן הורשע הנאשם, ההרשעה היא פרי ביצוע בצוותא שעה שהנאשם היה מודע למעשי האחרים, ועל כן אחריותו היא משפטית, אין כל אינדיקציה למידת הרווח שהפיק הנאשם במעשיו, ועל כן הסכימה המאשימה אף לעתור לעונש מופחת ביחס לנאשם אחר בפרשה זו, ניב חי, שנדון ל 22 חודשי מאסר בפועל, כל זאת בשים לב לנימוקים שפורטו כמו גם למידת מעורבותו המצומצמת של הנאשם בפן הטכנולוגי, לשיתוף הפעולה החלקי שלו עם חוקרי המשטרה, לעובדה שלא היה קשר בין הנאשם לבין מזמיני הריגול התעשייתי הואיל והנאשם העביר את כל החומר שהפיק לידי חוקר פרטי אחר, כן ביקש להתחשב בהודאת הנאשם שהינו הראשון מבין הנאשמים הרבים בכתב האישום, שבחר להודות, ועל כן יש בהודאה זו כדי ללמד על מידה מסוימת של חרטה ונטילת אחריות.

7.         ב"כ הנאשם עו"ד נריה כץ, עמדה גם היא בפירוט על נסיבותיו האישיות החריגות של הנאשם, שהינו בן כ 58, אב לשתי בנות וסב לשני נכדים, אדם אשר שירת משך שנים רבות במשטרה והגיע לדרגת קצונה גבוהה, כל זאת לאחר שירות צבאי מלא והשתתפות במלחמות ישראל, אדם אשר עבד בתעשיה הצבאית משך מספר שנים, אדם אשר זכה לקבל תעודות הוקרה והערכה רבות על פועלו משך שנים רבות.

כן הפנתה הסניגורית לעובדה שמדובר באדם נורמטיבי, שמעולם לא היה מעורב בכל עבירה כנגד החוק, אדם אשר היה מצוי משך רוב שנות חייו בצד האחר של המתרס, אדם אשר תרם רבות לחברה ולמדינה, אדם אשר נפצע בתאונת דרכים לא קלה ונגרמו לו פגיעות חמורות בגבו ובעמוד השידרה, הפנתה היא לעובדה שהנאשם נאלץ לסגור את משרד החקירות עקב הסתבכותו בפרשה זו, נאשם אשר הביע חרטה כנה ואמיתית אשר נקלע ביחד עם משפחתו למצוקה כלכלית קשה עד אשר נאלץ למכור את דירת מגוריו ולחיות בשכירות, נאשם אשר לראשונה בחייו נאלץ לשהות פרק זמן לא קצר מאחורי סורג ובריח וגם לאחר שחרורו ממעצר היה נתון בתנאים מגבילים משך חודשים רבים, נאשם אשר יאלץ לאחר סיום ריצוי עונשו לפתוח פרק חדש בחייו ולחפש לו מקור פרנסה בתחום שאינו בקיא בו.

שמעתי את דברי הנאשם עצמו אשר דיבר בהתרגשות, קולו נשבר לסירוגין, שהביע נכונות לקבל את הדין ולשאת באחריות על עצם הקלעו לפרשה זו.  ראיתי לפני אדם אשר רואה עצמו כאיש שומר חוק, שדימויו העצמי נפגע קשה עקב הקלעו לסיטואציה מביכה זו.

 

8.         דומה שאין צורך להכביר מילים רבות על החומרה שבעבירות בהן הורשע הנאשם, והכוונה בעיקר לעבירות המחשב, עבירות האזנת הסתר ועבירות הפגיעה בפרטיות שלגביהן קיים אינטרס מובהק בהטלת ענישה מחמירה על מבצע עבירות אלה, לצורך הרתעת הרבים, כל זאת בשים לב לייחודן של עבירות אלה, לקלות הבלתי נסבלת שבביצוען, והקושי העצום באיסוף ראיות כנגד עבריינים שכאלה.

מעשים כמו אלה בהם הורשע הנאשם יכלו לגרום ואף גרמו הלכה למעשה לנזק רב ביותר לאותם קרבנות אשר מצאו עצמם חשופים בכל מאגרי המידע האגור במחשבם, לרוב מאגרים מסחריים שיש להם שווי כספי רב ואולי אף בלתי ניתן להערכה, שעבר או עלול לעבור לידי מתחרים עסקיים ולהקנות לאותם יריבים יתרון כלכלי משמעותי על פני הקרבנות תוך חשיפת כל סודותיהם המסחריים וכל התכניות העסקיות העתידיות באופן שמקנה יתרון לא הוגן ובלתי נסבל לאותם עבריינים.

אין מדובר בנזק שנגרם רק מעצם הפרת הזכות לפרטיות של הקרבנות, אלא בסכנה ממשית הצפויה לכל אדם וכל חברה מסחרית אשר בעידן המודרני של הישגים טכנולוגים והמצאם של מאגרי מידע בעלי ערך רב, מגדילים עד מאד את הפיתוי בקרב אותם עבריינים לפגוע בפרטיות של אותם קרבנות, וניתן לראות בעבריינים אלה כמי ששולחים ידם לא רק למידע חסוי המצוי במחשבם של הקרבנות, אלא גם כמי ששולחים את ידם לקניינו של האחר.

 

9.         אין זו אף זו, גם אם הוכח שהנאשם לא הפיק רווח ממשי ממעשיו, הרי אין להתעלם גם מאספקט נוסף בעל חשיבות ממשית  בעקרונות הענישה המקובלים – עקרון ההלימות.

העונש שראוי להטילו על נאשם בפלילים חייב לכלול בחובו התייחסות לנזק שנגרם לקורבן העבירה. ציינתי כבר, שאף שלא הוצגו  ראיות בפני בית המשפט בדבר שיעור הנזק הכספי שנגרם לקורבנות מעצם חשיפת סודותיהם המסחריים, חשיפת תוכניותיהם העסקיות, חשיפת מידע רב ערך וכו', הרי אין ספק ספיקא שאותם קורבנות ייאלצו להשקיע סכומי כסף נכבדים ביותר כדי לבנות או לרכוש מערכות מיגון חדשות ומתוחכמות יותר כדי למנוע חדירות דומות ו/או אחרות – ענין שגם הוא כרוך בעלויות כספיות גבוהות ואולי גבוהות מאד.

 

10.        סיכומו של דבר ולאחר שנתתי את דעתי לכל השיקולים לקולא ולחומרה וכן להנחייתו של בית המשפט העליון בדבר המגמה לכבד הסדרי טיעון אלא אם מדובר בהסדר שחורג במידה ניכרת ופוגע באינטרס הציבורי במידה בלתי סבירה, ולאחר שעיינתי בגזרי הדין בעניינם של מעורבים אחרים בפרשה, מוצא אני לקבוע שהסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים הוא הסדר מקל, ואולי אף מקל מדי עם הנאשם, אך רק משום נסיבותיו האישיות של הנאשם כפי שפורטו בטעם רב ע"י באת כוחו עו"ד כץ, משום דברי ההודאה והחרטה הכנים שנשמעו מפי הנאשם, משום חסכון הזמן השיפוטי ומשום העובדה שגם אם מדובר בעונש מאסר לא  ארוך – הרי זהו מאסרו הראשון של הנאשם – רק משום אלה מצאתי, ולא בלי היסוס, לכבד את הסדר הטיעון.   

לטעמי לא ירחק היום שבו בתי המשפט יקבעו רף ענישה גבוה יותר כדי להשיג את אותו אפקט הרתעתי מחוייב המציאות בימים אלה שבהם הופך המחשב לכלי עזר וכלי עבודה שאין אדם, לבטח לא חברה מסחרית, יכולים לוותר עליו נוכח יתרונותיו העצומים להכיל מאגרי מידע בהיקף עצום.

 

11.        אשר על כן אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים, הכל כפי שהוסכם בין הצדדים בהסדר הטיעון:

א.         מאסר בפועל לתקופה של 15 חודשים בניכוי ימי מעצרו של הנאשם מיום 24.5.05 ועד ליום 19.9.05, סך הכל 119 יום.

 

ב.         12 חודשי מאסר אך הנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם יעבור תוך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר כל עבירה לפי חוק הגנת הפרטיות, לפי חוק האזנת סתר או לפי פרק יא' לחוק העונשין לרבות נסיון וקשירת קשר לביצוע עבירות אלה.

 

ג.          קנס כספי בסך 50,000 ₪ או 12 חודשי מאסר תחתיו.

                        15,000 ₪ מתוך סכום הקנס ישולמו על ידי הנאשם עד ולא יאוחר מיום 1.12.07,

וניתן לקזז סכום זה מסכום ההפקדה הכספית שנקבעה כתנאי לשחרור הנאשם ממעצר.

היתרה תשולם ב-14 תשלומים חודשיים שווים ורצופים של 2,500 ש"ח כל אחד, החל מיום 1.6.08 ובכל  1 לחודש אחריו.

 

ד.         ניתן בזה צו לפי סעיף 29(א)(1)ו-(3) לחוק הגנת הפרטיות אשר אוסר על הנאשם להפיץ עותקי מידע שהתקבלו מכל אחד מהקרבנות המפורטים בכתב האישום, והאוסר עליו לעשות שימוש בכל מידע שנתקבל מכל אחד מהקרבנות המפורטים בכתב האישום.

 

ה.         ניתן בזה צו לפי הפרק הרביעי לפסד"פ (נוסח חדש) ביחד עם סעיף 29(א)(1)ו-(4) לחוק הגנת הפרטיות, וביחד עם סעיף 10 לחוק האזנת סתר; לפי צו זה, כל המידע שהתקבל מכל אחד מהקרבנות המפורטים בכתב האישום, שנתפס בחזקת הנאשם או במשרד החקירות של הנאשם, יחולט בתום ההליך הפלילי, ובכפוף לכל דין ימחק או יושמד, לפי הצורך.

כמו כן כל המחשבים, המסמכים והמדיה המגנטית שנתפסו בחזקת הנאשם או במשרד החקירות והמוחזקים בידי המשטרה, יחולטו, ובגמר ההליכים המשפטיים בפרשה זו ימחקו או יושמדו, לפי הצורך, וכן כל מידע שהתקבל מכל אחד מהקרבנות המפורטים בכתב האישום.

 

ו.          רשמתי בפני את הצהרתו והסכמתו הבלתי מותנים של הנאשם לפיהן עם מתן גזר הדין, ולאחר שתוגש קובלנה כנגד הנאשם לועדת המשמעת לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, המייחסת לו עבירה של התנהגות בלתי הולמת, יודה הנאשם במיוחס לו במסגרת אותה קובלנה בפני ועדת המשמעת, יורשע בעבירה המיוחסת לו והצדדים יעתרו שם בהסכמה לשלילה לצמיתות של רשיון חוקר פרטי ורשיון לקיום משרד חקירות פרטי או כל רשיון והיתר אחר לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה כאשר הנאשם מצהיר כבר בשלב זה על ויתורו על זכות לשימוע לפי תקנות חוקרים פרטיים.

כמו כן רשמתי בפני את הסכמתו של הנאשם כאמור לשלילת רשיונותיו לפי חוק חוקרים פרטיים  ושירותי שמירה – לצמיתות.

 

ז.          הנאשם יחל בריצוי עונשו, בניכוי תקופת המעצר, ביום 1.1.08 מועד בו עליו להתייצב במזכירות בית משפט זה בשעה 08.30 בבקר.

התנאים שנקבעו לשחרורו של הנאשם בערובה בתיק זה ובבש"פ 844/05 מיום 19.9.05        לרבות צו איסור יציאה מהארץ, הפקדת דרכון, ערבות עצמית וצד ג' בסך 1,000,000 ₪ וכן הפקדה כספית בסך 150,000 ₪, יעמדו בתוקפם עד לתחילת ריצוי מאסרו של הנאשם ולצורך הבטחת התייצבותו לריצוי עונשו.

 

12.                    בשים לב לגילו של הנאשם, למצבו הרפואי ולתפקידים אותם מילא משך שנים רבות, בית המשפט ממליץ בפני רשויות שב"ס לערוך מיון מוקדם לנאשם עוד בטרם תחילת ריצוי עונש המאסר, כל זאת על מנת להקל במידת האפשר על הליכי המיון והקבלה של הנאשם לשב"ס.


 

מזכירות בית המשפט תעביר עותק גזר דין זה לרשויות שב"ס שיפעלו במידת האפשר לצורך עריכת מיון מוקדם לנאשם, הכל בהתאם לנוהלים המקובלים.

 

זכות ערעור תוך 45 יום.

 

 

 

ניתן היום י"ט בכסלו, תשס"ח (29 בנובמבר 2007) במעמד הצדדים

 

 

 

 

כבוב חאלד, שופט