האם מפכל משטרת ישראל ונהגו האישי נהגו במהירות מופרזת ???
האם מפכל המשטרה נכח בזמן התאונה ברכב שפגע ???

תכתובת

תשובת הפרקליטות שמייצגת את המשטרה

מכתב עורך דין פיני פישלר למשטרת ישראל


";