עיתון מקור ראשון:
מחיר הכוח.
משטרת ישראל משלמת בכסף על אלימות שוטריה
15.8.2014
הכתבה להורדה בפורמט PDF


";