תנועת אומץ נגד מפכל המשטרה יוחנן דנינו
20/06/2013
תנועת אומץ קוראת לראש הממשלה ולשר לבטחון פנים להורות
על החלפתו של מפכל המשטרה יוחנן דנינו והעברתו מתפקידו
עקב מחדלים מתמשכים בעבודת משטרת ישראל.

קובץ מכתב תנועת אומץ לראש הממשלה";