תלונה 120/08 נגד השופטת עירית וינברג נוטוביץ
החלטת נציבת תלונות הציבור על שופטים
חיפוש תפיסה והחזרה של דיסקים קשיחים וחומר מחשב על ידי משטרת ישראל
PDF::להורדת קובץ ההחלטה בפורמט הדפסה, לחץ כאן