עדכון אחרון: 07 ספטמבר 2002 שעה 06:00 | שלח לי מכתב | צפה בספר האורחים | חתום בספר האורחים | אודות חדר המידע | דף ראשי


חישוב מספר כרטיס אשראי ישראכרט

האלגוריתם לחישוב תקינותו של מספר כרטיס אשראי בעל מספר קצר 8 או 9 ספרות של חברת ישראכרט, שונה מהתקן הבינלאומי ומיוחד לחברת ישראכרט. להלן האלגוריתם.


אלגוריתם: בדיקת תקינות של סיפרת הביקורת

א. רושמים את מספר כרטיס האשראי ב 9 ספרות, כאשר אם מספר כרטיס האשראי הוא רק 8 ספרות, משלימים אפסים מובילים בצד שמאל של המספר

0

1

0

8

3

0

5

2

9

ב. מתחת לכל סיפרה של כרטיס האשראי, רושמים החל מצד ימין של המספר את הספרות 1, אחר כך 2, אחר כך 3, וכך עד לסיפרה 9 שתהיה השמאלית ביותר. מספרים אלו נקראים משקלים.

0

1

0

8

3

0

5

2

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ג. מכפילים בכפל מקוצר, ללא נשא כל סיפרה במספר כרטיס האשראי עם הסיפרה מתחתיה (המשקל). את התוצאה, גם אם היא היא בשני ספרות, רושמים מתחת בשורה שלישית.

0

1

0

8

3

0

5

2

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

0

8

0

48

15

0

15

4

9


ד. כעת, מחברים את כל התוצאות בחיבור חשבוני פשוט עד לקבלת תוצאה. התוצאה חייבת להיות מספר המתחלק ב 11 ללא שארית

0

1

0

8

3

0

5

2

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

0

8

0

48

15

0

15

4

9

                 

0+8+0+48+15+0+15+4+9 = 99


ה. תוצאה שאינה מתחלקת ב 11 ללא שארית, מורה על מספר כלשהו שגוי בתוך מספר כרטיס האשראי (הקלדת לא נכונה למשל). תוצאה שמתחלקת ב 11 ללא שארית מורה על מספר כרטיס אשראי של ישראכרט תקין.

מידע נוסף:
חישוב סיפרת ביקורת של תעודת זהות
חישוב מספר כרטיס אשראי (למעט ישראכרט)
חישוב מספר כרטיס אשראי ישראכרט